VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Tramín červený:

 

tramin_cerveny.JPGPôvod a rozšírenie

Podobne ako u všetkých odrôd, zavedených do pestovania v dávnej minulosti, existujú aj o pôvode Tramínu iba dohady. Vraj ho možno odvodiť od Vitis aminea, ktorú opisuje už rímsky spisovateľ PLINIUS. Rovnako v rovine dohadov ostáva aj názor, že jeho domovinou je južné Tirolsko, kde sa nachádza obec Tramino. Už v 15. storočí sa víno z Tramínu v Tirolsku ospevuje a v análoch obce Tramino sa z tohto obdobia zachovala správa, že sa desiatok platil "malým červeným hroznom tramínovým". Je zvláštne, že v tejto obci sa pestovanie Tramínu obnovilo až po 1. svetovej vojne. Aj vo francúzskych listinách zo 14. storočia sa spomína Tramín pod synonymom Savagnin a v tejto zemi sa najmä v 16. storočí veľmi rozšíril. K jeho úpadku došlo po Napoleónovych výpadoch, ale v Alsassku je dodnes jednou z cenených odrôd. Pestuje sa tu na ploche asi 2.500 ha. Aj množstvo najrôznejších synoným svedčí o dávnovekosti Tramínu. Najnovšie rakúske genetické výskumy naznačujú, že vznikol voľným krížením s Vitis silvestris a podieľal sa na vzniku ďalších európskych odrôd viniča. Tramín červený, ako typická odroda severských vinohradníckych oblastí, sa v Európe rozšíril od francúzskeho Alsasska cez Nemecko, kde sa v Pfalcku spomína už v 16. stor., Rakúsko, severné Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajinu až po Moldavsko a samozrejme prenikol aj do Českej a Slovenskej republiky. Pestuje sa teda tradične odpradávna a bol i zostal vždy pýchou každej pivnice. V niektorých našich známych oblastiach a rajónoch Tramín obzvlášť vynikol. Sú to beřkovské, mělnícke, mutěnické a velkopavlovické Tramíny v ČR. Ešte v 30. rokoch bol Tramín v ČR zastúpený asi 4 % plochy vinohradov, dnes je to iba polovica z tohto množstva. Aj na Slovensku tvorí asi 2 % z vinohradníckej plochy a zaregistrovaných je v súčasnosti 318 ha. Vynikajúce boli vždy Tramíny z nitrianska a vrábeľska, no pestuje sa takmer vo všetkých vinohradníckych oblastiach. Tramín červený bol u nás zapísaný do Listiny registrovaných odrôd už v roku 1941.

 

Fenologická charakteristika

Tramín na jar pučí medzi poslednými odrodami a obdobne aj neskoro rozkvitá. Jeho ďalší vývoj je však už rýchlejší a mäknutie bobúľ spadá do stredného obdobia. Veľmi rýchlo naberá cukornatosť a technologická zrelosť sa dostavuje v 1. dekáde októbra, zvyčajne pri vyššej cukornatosti ako pri ostatných bežných odrodách. Hrozno vydrží dlho na kroch, čím je predurčené na výrobu výberových vín s prívlastkom.

 

Poloha a pôda

Tramín červený patrí do najkvalitnejších, tzv. rizlingových polôh, aj keď dozreje aj v polohách horších. Jeho veľké nároky na polohu sú vlastne nárokmi na teplo. Iba v najteplejších polohách sa zabezpečuje pre výrobu kvalitných tramínových vín potrebná vysoká cukornatosť a extraktívnosť. Aj odkvitnutie v takýchto polohách je spoľahlivejšie. Z tohto hľadiska nevyhovujú ani príliš veterné polohy. Tramín má aj vysoké nároky na pôdu. Obľubuje hlboké, výživné, ľahko ohrevné pôdy, v ktorých je jeho rastová sila dobrá. Na plytkých chudobných pôdach kry rýchlo degenerujú, stávajú sa chlorotickými. Vína z ľahkých pôd sú netypické. Chlorózou reaguje Tramín aj na vysoký obsah Ca v pôde, preto do silno vápenatých pôd nepatrí.

 

Rez a vedenie

Biologické vlastnosti Tramínu predurčujú aj spôsob jeho rezu a vedenia. Už sme povedali, že vzhľadom na krátke internódiá má listami husto obrastené letorasty. Znamená to, že pri úzkom spone dochádza k zahusteniu krov so všetkými negatívnymi javmi, ako sú väčšia spŕchavosť kvietkov, vyššia infekčnosť chorôb, pomalšie vyzrievanie hrozna, nižšia cukornatosť a pod. Preto sa pre Tramín odporúčajú väčšie tvary krov na vyšších typoch vedení v širších sponoch. Pri reze si musíme uvedomiť, že Tramín po prvé nerodí z nižších bazálnych očiek, a po druhé má malé strapce, ktoré ovplyvňujú hmotnosť úrody hrozna. Z týchto dôvodov narezávame dlhšie ťažne plodonosného dreva pri zaťažení 10-12 plodonosných pukov na m2. Pri rodivých klonoch postačuje 8- 10 očiek na m2.

 

Úroda a kvalita

Obdobne ako aj väčšina kvalitatívnych muštových odrôd, ani Tramín červený neoplýva nadmernými úrodami hrozna. U klonového materiálu sa pohybujú v rozmedzí 7-9 t.ha-1, pričom úrodnosť je závislá od polohy i pôdy v ktorej sa pestuje. Naopak Tramín je producentom cukru a koncentruje v hrozne a muštoch zvyčajne nad 20 kg cukru na hl muštu, častejšie však až 22 i viac kg, čo je najmä ročníkovo závislé. Táto vlastnosť ako aj mimoriadna aróma hrozna, ktorú označujeme ako korenistý buket, sú najcennejšími charakteristikami, ktoré určujú budúcu kvalitu vysoko cenených vín Tramínu. Obsah kyselín muštov nebýva vysoký, pohybuje sa od 6-8 g.l-1 najčastejšie okolo 6,5 g.l-1. Pri výrobe vína preto treba dbať na ich uchovanie.

 

Škodlivé činitele

Z abiotických faktorov sú to najmä mrazy a sucho, ktoré vinič ovplyvňujú. Tramín červený sa čo do náchylnosti proti zimným mrazom zaraďuje medzi najodolnejšie odrody - popri Rizlingu rýnskom. Aj jarným mrazíkom zvykne uniknúť pre neskoré vypučanie. Nakoľko však túto odrodu doporučujeme do najlepších vinohradníckych polôh, je riziko poškodenia mrazmi veľmi malé. Ak Tramín predsa na jar zmrzne, sú straty veľké, lebo podočká nie sú rodivé.

Sucho Tramín neznáša dobre, reaguje zlým odkvitnutím. Preto treba jeho požiadavku na hlboké výhrevné a vlhšie pôdy plne rešpektovať.

Jeho odolnosť voči hubovitým chorobám nie je vysoká, aj keď pri bežnej ochrane zvládnuteľná. Viac ako na peronospóru je citlivý na múčnatku, najmä v zahustených výsadbách. Pre pomerne pevnú šupku bobúľ však hrozno nehnije.

Na vírusové choroby nie je Tramín práve indikačnou odrodou, musíme však aj tu rátať s roncetom, zvinutkou a lemovaním žiliek. Vráskavosť dreva je zriedkavá.

 

Hospodárska využiteľnosť

Tramín červený je vzácna odroda, ktorá je priam predurčená pre okrajové vinohradníctvo v Európe, teda patrí aj do našich regiónov. Poskytuje vína s mimoriadnym buketom - tzv. "tramínovým", s vysokým obsahom extraktívnych látok a primerane vysokým obsahom alkoholu, ktoré sú pýchou každého dobrého výrobcu vína. Vína z tejto odrody sú vhodné i na archiváciu. Takmer každoročne poskytuje Tramín vína s prívlastkom. Pre svoje vysoké nároky na polohu a pôdu, ako aj pre niektoré menej dobré biologické vlastnosti, ostane jeho zastúpenie v našom sortimente iba doplnkové, každopádne si však zasluhuje väčší rozsah výsadieb ako doteraz. Jeho nedostatkom je všeobecne nižšia úrodnosť a aj napriek klonovému materiálu dosahuje maximálne 9 t.ha-1, častejšie do 7 t.ha-1. Zahustenie krov ju predurčuje pre vyššie vedenia a širšie spony, v ktorých je menšie riziko spŕchavosti strapcov a infekcií hubovitými chorobami. Sklon Tramínu červeného k rozpadu na rôzne biotypy a jeho výrazná reakcia na stanovište ho robí ťažkým objektom pre klonovú selekciu. Jeho mimoriadne vlastnosti sú však vysoká tvorba cukrov v bobuliach (v porovnaní s Rizlingom rýnskym až o 3 kg.hl-1), ako aj intenzívny buket, výrazný najmä v Tramíne s žltkastými bobuľami. Našim šľachtiteľským poznatkom je, že Tramín červený je vynikajúci genotyp pri tvorbe nových odrôd krížením. Prenáša dominantne vysokú cukornatosť na potomstvo a komplex buketu sa v potomstve štiepi do neuveriteľných aróm od vône ruží po klasický muškát. Jeho vína sú vo svojej kategórii jedinečné, nenapodobiteľné, aj keď náročné na technologické spracovanie. Náročné preto, že mušty mávajú menej kyselín a treba ich vo vínach zachovať a tiež preto, že je potrebné vyššími dávkami síry uchovať vína svieže. Hovorí sa, že Tramín je "požierač" síry. Tramín iste nepatrí k vínam bežnej spotreby. Harmonické, elegantne vyzreté, zlatisté a nezvyčajne aromatické vína sú vína predkladané pri slávnostných príležitostiach, kedy sa v pohode vychutnávajú jeho nezvyčajné chuťové vlastnosti. Nie nadarmo sa v Modre udomácnilo porekadlo: “Ryvola kupca privolá”.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk