VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Torysa:

 

Pôvodrozšírenie

Torysa vznikla ako zložitý kríženec vo VÚVV v Bratislave, keď v roku 1967 POSPÍŠILOVÁ, D. skrížila francúzsku odrodu Castetstypom I-35-9 (kríženec Tenturier, AleaticoPuchljakovskij). Z tejto hybridnej populácie vybrala semenáč CA x TAP 9/17, ktorý vo viacerých klonových potomstvách prejavil zaujímavé vlastnosti. Torysu v praxi overoval KORPÁS, O. v PD Strekov. V roku 2004 bola zaradená do ŠOS ÚKSÚP a od tohto roku je aj právne chránená.

 

Hospodárska využiteľnosť

Na jarné ani na zimné mrazy nie je citlivá. Na jar pučí neskôr a jej vegetačné obdobie je dlhé. Peronospóre odoláva dobre, citlivejšia je na múčnatku, hrozno netrpí botrytídou. Neznáša dobre dlhotrvajúce suchá, bobule zvyknú vysychať.

Úrodnosť Torysy závisí od pôd, v ktorých ju pestujeme. V chudobnejších pôdach sa úrody hrozna pohybujú pri 6 – 7 t.ha-1, v hlbokých, výživných pri 8 – 12 t.ha-1. Cukornatosť muštu je všeobecne vyššia, podľa ročníkovrozpätí 19 – 25 kg.hl-1, pri obsahu kyselín 8 – 10 g.l-1vyššom. Vyžaduje veľké tvary krov a dlhý rez.

Vína výnimočné pre vysoký obsah trieslovínantokyánov, majú tmavú kryciu červenú farbujemnú kabernetovú chuť. harmonické a majú dobrý potenciál fľašovej zrelosti. Vhodné aj na barikovú technológiu. Pre mimoriadne kvalitné kabernetové víno a ako farbiarka by sa mala stať súčasťou nášho povoleného sortimentu viniča.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk