VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Rubanka:

 

rubanka.JPGPôvod a rozšírenie

Kríženie medzi bulharskou odrodou Julski biser a maďarskou Pannónia kincse vykonala v roku 1970 na VÚVV Bratislava Pospíšilová, D. Získala 656 hybridných semien a z nich po vyrastení semenáčikov vysadila 58 ks do semenáčovej škôlky. Ako elitné typy sa prejavili č. 13/2, 13/12 - Dóra, 13/22 - Diamant, 13/37 - Rubanka a 14/4. Rubanka sa skúšala ďalej v klonových výsadbách, najmä v PD Strekov, kde ju Korpás, O. odporučil na veľkovýrobné pestovanie. Prešla úspešne aj Štátnymi odrodovými pokusmi a v roku 2002 bola zaregistrovaná a právne chránená je už od roku 1996.

Zatiaľ sa veľmi nerozšírila, avšak vzhľadom na dobré hospodárske vlastnosti sa jej obľuba u pestovateľov predpokladá.

 

Fenologická charakteristika

Rubanka sa zaraďuje medzi skoršie dozrievajúce odrody. Na jar pučí relatívne skoro, aj keď nie celkom medzi prvými odrodami. Kvitnúť začína v strednom termíne a zamäkávanie bobúľ býva už okolo 20. júla. Dozrieva ku koncu augusta, najčastejšie však v prvej dekáde septembra.

 

Poloha a pôda

Rubanka je menej náročná na polohu, nesmie sa však vysádzať v rovinatých mrazových lokalitách. Jej nároky na pôdy sú vyššie, vyžaduje hlboké, hlinito-piesočnaté pôdy, dostatočne vlhké a dobre zásobené živinami. Výsušným polohám bez možnosti závlahy sa treba vyhnúť.

 

Rez a vedenie

Rubanka je strednou rastovou silou vhodná aj pre stredné typy vedení. Pri vysokých vedeniach, ktoré vyhovujú lepšie veľkým strapcom, treba rez vykonávať opatrne, aby sa kry skoro nevyčerpali a nezoslabli. Rez vykonávame na 4-6 plodonosných pukov na m2 a volíme stredne dlhé ťažne. Pri strednom vedení treba vykonať dôsledne podlom, aby kry neboli zahustené.

 

Úroda a kvalita

Rubanka je veľmi úrodná odroda, dosahuje úrody hrozna 12-19 t.ha-1, z toho je 94 % hrozna trhovej hodnoty, čo je 1,61 kg na m2. Obsah kyselín býva 6,5-8 g.l-1 . Hrozno je atraktívne, najmä pre vyrovnanosť bobúľ vo veľkosti a pre ich priezračnosť.

 

Škodlivé činitele

Rubanka je značne odolná voči zimným mrazom, čo potvrdila v prírodných podmienkach, aj pri laboratórnych skúškach na mrazuvzdornosť. Pri neprerušovanej mrazovej perióde vydrží krátkodobo aj mrazy -25oC, pri kolísavej teplote znáša iba -16oC. Jarnými mrazmi sa môže poškodiť, lebo dosť zavčasu na jar pučí. Bránime sa im výberom nemrazových polôh.

Je náročná na výživné, vododržné pôdy, v suchých polohách a ľahkých pôdach bez závlahy stráca hrozno atraktívnosť vzhľadu a jeho trhová hodnota, najmä pri dlhotrvajúcom suchu, sa podstatne znižuje. Jej nároky na dobré pôdne pomery sú aj dôsledkom vysokej úrodnosti pri relatívne slabšom raste.

Voči chorobám a škodcom je stredne odolná a riadna preventívna ochrana zabezpečí bez problémov dobrú úrodu hrozna.

 

Hospodárska využiteľnosť

Rubanka je odroda výrobného typu, je dostatočne rodivá, má vysoké % predajného hrozna a dobou dozrievania patrí medzi stredne skoré odrody. To sú nesporne jej najväčšie klady. V degustáciách dosahuje bodové ocenenie 7,7-8,3 bodu pri 10 bodovom systéme hodnotenia.

Pre malovýrobu je výhodná najmä tým, že ju možno pestovať aj na stredných spôsoboch vedení, na ktorých netreba dosahovať tak veľké výnosy hrozna na ker, ako pri vysokom vedení. Zlepšuje sa tým aj kvalita hrozna, no treba dbať na to, aby sa pri hustejšom spone porast príliš nezahusťoval. Doporučuje sa aj zvýšiť výšku kmienika na 80 cm, aby veľké strapce neviseli veľmi tesne nad povrchom pôdy a pri daždivom počasí a obrábaní pôdy sa nepoškodzovali.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk