VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Rizling vlašský:

 

rizling_vlassky.JPGPôvod a rozšírenie

O pôvode tejto odrody existujú rôzne dohady. Najčastejšie prevláda názor, že pochádza z Francúzska, odkiaľ sa rozšírila do Porýnia a neskôr prenikla do Dolného Rakúska a Maďarska. Stretáme sa aj s názorom, že vznikla v Taliansku. Názov “vlašský” vraj vznikol v Nemecku na rozlišovanie od Rizlingu rýnskeho, hoci sa v súčasnosti v Nemecku takmer nepestuje. Najviac sa rozšíril v juhovýchodnej Európe. Vo väčšom rozsahu sa rozšíril najmä v Maďarsku, kde sa pestuje asi na 30 000 ha vo všetkých vinohradníckych oblastiach ďalej v Rakúsku, v talianskej Lombardii, vo všetkých regiónoch Srbska, v Slovinsku a Chorvátsku, v Bulharsku, v Rumunsku a Moldavsku. V ČR sa začal vysádzať okolo roku 1900 na Morave, najmä vo vinohradníckych oblastiach Mikulovska a Podlužia a v súčasnosti tvorí z celkovej plochy vinohradov 12 %, s tendenciou znižovania. Na Slovensku je rozsahom druhou najvýznamnejšou odrodou so zastúpením 16,77 % z plochy vinohradov. Bola registrovaná v roku 1941.

 

Fenologická charakteristika

Rizling vlašský má neskorý nástup do všetkých fenologických fáz. Oproti ostatným odrodám pučí, kvitne, bobule mäknú i dozrievajú v najneskorších termínoch. Aj keď je začiatok zretia neskorý, po mäknutí bobúľ sa zrýchľuje a jeho posledná fáza prebieha pomerne rýchlo. Začiatok dozrievania dreva prebieha spolu s väčšinou ostatných odrôd začiatkom augusta.

 

Poloha a pôda

Vzhľadom na dlhé vegetačné obdobie táto odroda vyžaduje dostatočne teplé lokality i polohy, aby mohla úplne dozrieť. Do polôh, v ktorých každoročne nevyzrieva, nepatrí, lebo poskytuje neharmonické vína s príliš vysokým obsahom kyselín. Je potrebné sa vyhnúť aj príliš veterným polohám, v ktorých sa strapce na dlhých stopkách vplyvom vetrom často prekrúcajú, čím sa brzdí riadne prúdenie štiav do plodov, cievne zväzky sa zaškrcujú a navyše sa strapce môžu aj mechanicky poškodiť. Naopak, je veľmi vďačná tam, kde má k dispozícii dostatok tepla. Darí sa je v piesočnatých, hlinitých, kamenistých i vápenatých pôdach, pričom na chudobných, najmä piesočnatých pôdach treba zabezpečiť dobrú výživu. Pri vysokej rodivosti a nie príliš silnom raste by inak upadala na vitalite a strácala drevo. Výborne využíva imúnne piesky, na ktorých je nenahraditeľnou odrodou. Má širokú ekologickú plasticitu.

 

Rez a vedenie

Pre túto odrodu s menšími strapcami volíme zaťaženie 8 – 10 plodonosných očiek na 1m2 pôdy. Dĺžku rezu prispôsobíme rastovým podmienkam, v ktorých Rizling vlašský pestujeme. Na chudobnejších pôdach, kde slabšie rastie, volíme rez na kratšie ťažne, aby sme príliš nebrzdili silu rastu. V polohách s dostatočne hlbokými pôdami s dobrým vlhkostným režimom volíme vrcholové tvary krov, t j. na strednom vedení rýnsko-hessenský spôsob pestovania s ťažňom a zásobným čapíkom, na vysokom vedení srdcovitý tvar ťažňov alebo iný spôsob s dlhým rezom. V takýchto pôdach sa neznižuje kvalita hrozna ani pri vyššom zaťažení krov vysokými úrodami. Rizlingu vlašskému principiálne vyhovujú všetky spôsoby vedenia, pri ktorých sa uplatňuje miešaný rez na ťažne so zásobnými čapíkmi, treba však vždy pamätať na to, že prílišné vysilovanie rezom by mohlo viesť k zoslabeniu rastu krov.

 

Úroda a kvalita

Rizling vlašský rodí každoročne spoľahlivo a dobre. Mladé výsadby vstupujú do rodivosti skoro a pri správnej agrotechnike spoľahlivo rodia až do neskorého veku. Koeficient rodivosti je vysoký (1,1). Úrody hrozna nad 10 t.ha-1 sú samozrejmosťou a pohybujú sa aj oveľa vyššie. Na strednom vedení môžeme rátať s úrodami 8-10 t.ha-1. Aj keď nedosahuje vysokú cukornatosť, v priemerných rokoch 16-18 kg.hl-1, vína sú buketné a plné so zdravými kyselinami s obsahom 9-12 g.l-1 a zostávajú dlho svieže.

 

Škodlivé činitele

Rizling valašský je odolný voči zimným mrazom do -20 až -24 oC, aj preto, že má dobre vyzreté drevo s pevne štruktúrovanými pletivami. Zvyčajne uniká aj jarným mrazíkom, lebo pučí medzi poslednými odrodami. Dlhoročné dobré skúsenosti s jeho pestovaním v podunajských nížinných v piesočnatých pôdach, sú určite aj v dôsledku jeho mrazovej odolnosti.

Rizling vlašský je citlivý na nedostatok horčíka v pôde, znáša však vyšší obsah vápnika.

Naproti tomu je menej odolný proti hubovitým chorobám. Je náchylný najmä na múčnatku, dôslednú ochranu vyžaduje aj proti peronospóre. V závislosti od počasia v priebehu dozrievania hrozna ho atakuje aj botrytída, ktorá sa v hustých strapcoch pomerne rýchlo rozširuje. V suchých ročníkoch však Botrytis pôsobí priaznivo pri zvyšovaní obsahu cukrov v mušte.

Živočíšni škodcovia nepôsobia pri preventívnej ochrane škodlivo. Z vírusových ochorení sa na ňom najčastejšie objavuje roncet.

 

Hospodárska využiteľnosť

Táto pestovateľsky i biologicky veľmi cenná muštová odroda je nepostrádateľná najmä v južných vinohradníckych oblastiach našej republiky. Aj na chudobnejších pôdach, ktoré vie výborne využiť, poskytuje odrodovo výrazné buketné vína vysokej akosti. Vína majú zdravý obsah kyselín, ktorý umožňuje zachovať kvalitu aj starších ročníkov. Aj pri nízkej cukornatosti hrozna možno z tejto odrody vyrobiť dobré vína. Okrem toho sú vína Rizlingu vlašského veľmi vhodné na sceľovanie, napríklad s vínami s nízkym obsahom kyselín. Na Balkáne sa z neho vyrábajú aj prírodne sladké vína. Rizlingu vlašskému právom patrí v našom vinohradníctve jedno z popredných miest a nepredpokladáme, že sa jeho postavenie v budúcnosti podstatne zmení. Mal by sa pestovať predovšetkým v horších polohách našich južných vinohradníckych oblastí, kde sa pestovanie iných kvalitných odrôd stáva rizikové. Nemal by figurovať v polohách rajónov predurčených na produkciu vysokokvalitných vín na úkor odrôd, ktoré v horších polohách neposkytujú požadovanú kvalitu, ako napr. Rizling rýnsky. Neznamená to však, že nechceme, aj pri vysokej rodivosti tejto odrody, dosahovať špičkové kvality vín vynikajúcej harmónie a buketu.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk