VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Premier:

 

premier.JPGPôvod a rozšírenie

Bol vyšľachtený v roku 1970 na VÚVV v Bratislave, keď POSPÍŠILOVÁ, D. skrížila odrody Dunavski misket x Cardinal. Vedie sa aj pod šľachtiteľským označením DMxCA 19/8. Z hybridnej populácie vybrala niekoľko perspektívnych typov, medzi nimi aj č. 19/8, ktorý sa osvedčil aj po rozmnožení na klonovú populáciu preverovanú v PD Strekov (Korpás, O.). Pre pozitívne hodnotenie bol roku 2004 prihlásený do ŠOS ÚKSÚP a od tohto roku je aj právne chránený.

 

Hospodárska využiteľnosť

Je to skorá stolová odroda modrej farby, ktorá dozrieva začiatkom augusta. Zimným i jarným mrazom odoláva pomerne dobre. Z hubovitých chorôb je citlivejšia na múčnatku a botrytídu, o niečo menej na peronospóru. Je chúlostivá na výsušné polohy, vyžaduje hlboké, teplé, vododržné pôdy a je vďačná za závlahu. Poskytuje vysoké úrody kvalitného hrozna - okolo 15 t.ha-1 pri cukornatosti muštu 15-17 kg.hl-1 a obsahu kyselín 6-7 g.l-1 s vysokou trhovou produkciou (95 %). Cení sa najmä jej skorosť, harmonická muškátová chuť hrozna a relatívne dobrá znášateľnosť zimných mrazov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk