VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Bezsemenka (Picurka):

 

Pôvod a rozšírenie

Picurka vznikla na VÚVV Bratislava v roku 1970, keď POSPÍŠILOVÁ, D. skrížila odrody Ceaus roz (s gynoidným kvetom) s bezsemennou kalifornskou odrodou Delight. Cieľom bola bezsemennosť a skorosť dozrievania, čomu zodpovedali viaceré vybrané semenáče tejto hybridnej populácie, no semenáč č. 5/9 sa pri ďalšom overovaní (PD Strekov - Korpás, O.) v klonových populáciách najlepšie osvedčil a pod označením CRxDE 5/9 nakoniec vybral ako perspektívny. Picurka je od roku 2004 prihlásená v ŠOS ÚKSÚP. Od roku 2004 je právne chránená.

 

Hospodárska využiteľnosť

Picurka vstupuje do vegetačnej doby v strednom termíne, zamäkáva už koncom júna a dozrieva medzi najskoršími odrodami v druhej dekáde augusta. Jarné mrazíky ju môžu čiastočne poškodiť, zimným mrazom odoláva pomerne dobre. Dobre znáša aj suché obdobia. Úrodnosť sa pohybuje v medziach 9-12 t.ha-1, cukornatosť býva 14-16,5 kg.hl-1 a obsah kyselín 6-6,5 g.l-1. Hrozno je veľmi atraktívneho vzhľadu a veľmi chutné, no treba ho obrať vo fyziologickej zrelosti a nenechať ho prezrieť. V takom prípade jeho kvalita klesá. Picurka je citlivejšia na peronospóru viac ako na múčnatku. Ako skorá bezsemenná odroda, výbornej chuti v sviežom stave i v kompótoch, nájde iste svoje uplatnenie najmä v malovýrobe.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk