VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Opál:

 

opal.JPGPôvod a rozšírenie

Kríženie tejto odrody vykonala v roku 1970 vo VÚVV Bratislava POSPÍŠILOVÁ, D., keď ako materskú odrodu použila rumunskú odrodu Ceaus roz, ktorú opelila bulharskou odrodou Julski biser. Zo získaných 127 hybridných semien bolo 59 semenáčov vysadených do škôlky semenáčov. Po vstupe do plodnosti sa vybralo 5 elít, z ktorých sa neskôr v rôznych klonových výsadbách skúšala elita 29/8, medziiným aj v PD Rúbaň a PD Strekov, kde ju vo výrobných podmienkach preveril KORPÁS, O.

Zatiaľ sa Opál veľmi nerozšíril, poznajú ho predovšetkým záhradkári. Bol v roku 1997 zaregistrovaný. V roku 1992 nadobudol právnu ochranu.

 

Fenologická charakteristika

Opál na jar pučí medzi odrodami s najskorším začiatkom vegetačnej doby. Veľmi zavčasu aj kvitne a bobule skoro zamäkávajú. Konzumná zrelosť sa dostavuje koncom augusta - začiatkom septembra. V teplých ročníkoch možno hrozno oberať už v druhej dekáde augusta.

 

Poloha a pôda

Na polohu má Opál nárok iba z hľadiska možnosti poškodenia jarnými mrazmi. Treba sa vyhnúť nížinným mrazovým polohám. Je však náročný na pôdu. Vyžaduje hlbšie, vododržné a výživné pôdy, alebo pravidelnú závlahu najmä v suchých ročníkoch. Vzhľadom na relatívne krátku vegetačnú dobu ho možno pestovať aj v rajónoch s nižšou teplotnou bilanciou, treba však rátať s neskorším dozrievaním hrozna.

 

Rez a vedenie

Pre Opál je vysoké vedenie vhodnejšie ako stredné, no môže sa pestovať aj na takomto vedení. Ak sa pestuje vo výživných pôdach, je odrodou veľkej potenciálnej rodivosti a aj preto sú vysoké spôsoby vedenia vhodnejšie. Lepšie v nich možno rozmiestniť v priestore strapce. Volíme vrcholové spôsoby vedenia s narezávaním kratších ťažňov a zásobných čapíkov. Opál rodí dobre aj pri krátkom reze. Zaťažujeme ho 4-6 plodonosnými púčikmi na m2 pôdy. Netreba ho preťažovať úrodou, lebo tým znižujeme kvalitu i vzhľad strapcov.

 

Úroda a kvalita

Ako sme už uviedli, Opál patrí medzi veľmi úrodné odrody. Podľa rastovej sily a kvality pôdy redukujeme potenciálnu rodivosť na 15 až maximálne 20 t.ha-1. Jeho trhová produkcia hrozna je vysoká - 93 %. Cukornatosť muštu sa pohybuje v medziach 14-17 kg.hl-1, obsah kyselín je 6-6,5 g.l-1. Hrozno je veľmi vzhľadné, pri zbere treba dbať na to, aby sa voskový povlak príliš neporušil, lebo ten dotvára jeho vizuálnu hodnotu.

 

Škodlivé činitele

Opál pučí v skorom termíne, preto ho môžu jarné mrazíky poškodiť. Voči zimným mrazom však prejavuje dobrú odolnosť aj napriek stredne dobrému vyzrievaniu dreva. Pri nepretržitom pôsobení mrazov znáša dobre teploty -15oC a po mraze -21oC v laboratórnom pokuse vypučalo ešte 78 % očiek. Pri zimnom oteplení pred nástupom mrazov vypučalo pri -15oC ešte 85 % očiek a pri -21oC 56 % zimných pukov.

Voči dlhotrvajúcemu suchu bez závlahy nie je dostatočne odolný, trpí nedostatkom vody. Ako už bolo uvedené, táto odroda vyžaduje pôdy hlboké, vlhké a dobre živinami zásobené.

Z chorôb je náchylnejšia na peronospóru ako na múčnatku a proti infekcii hubovitými chorobami ho treba preventívne ochraňovať. Pleseň sivá ho atakuje iba pri nepriaznivom daždivom počasí v priebehu procesu zrenia.

 

Hospodárska využiteľnosť

Opál možno charakterizovať ako odrodu produktívnu. Jej pestovanie je však náročnejšie. Preto predpokladáme skôr jej uplatnenie v malovýrobe, kde sa za zvýšenú opateru odplatí krásnym hroznom kvalitnej chuti. V degustáciách býva oceňovaná 8,6 bodmi pri hodnotení desaťbodovou stupnicou.

Jej význam okrem kvality a vzhľadu umocňuje aj skorosť dozrievania, ktorá sa dostavuje už koncom augusta a zaraďuje sa zrelosťou hrozna hneď za najskoršie stolové odrody.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk