VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Onyx:

 

onyx.JPGPôvod a rozšírenie

V roku 1970 vykonala POSPÍŠILOVÁ D. vo VÚVV v Bratislave kríženie medzi bulharskou odrodou Dunavski misket a kalifornskou bezsemennou odrodou Beauty seedless. Týmto krížením sa získalo 126 hybridných semien, z nich 50 semenáčikov, z ktorých sa vybrali 4 elitné semenáče, medzi nimi aj 22/26. Založili sa z neho klonové výsadby, aj výrobného charakteru na PD Strekov, ktoré vyhodnotil KORPÁS O. a po zhodnotení výsledkov zo všetkých pracovísk sa táto elita navrhla pre Štátne odrodové skúšky ÚKSÚP-u. Aj z týchto skúšok Onyx vyšiel ako vhodná odroda. Bol zaregistrovaný v roku 2002. Právne chránený je od roku 1996.

 

Fenologická charakteristika

Vegetačné obdobie začína pučaním v strednom termíne. Stredne skoro aj rozkvitá a bobule zamäkávajú v polovici augusta. Zber hrozna sa posúva na koniec septembra, je to stredne neskorá odroda.

 

Poloha a pôda

Onyx je pomerne náročný na polohu i pôdu. Najvhodnejšie sú polohy na teplých južných svahoch miernej sklonitosti s pôdami hlbšieho profilu, vodou a živinami dobre zásobené. V suchých polohách i výsušných pôdach sa prejavujú príznaky nedostatku vlhkosti.

 

Rez a vedenie

Aj napriek rastu, ktorý klasifikujeme ako stredný, doporučujeme pre Onyx veľké tvary krov na vysokom vedení, na ktorom sa strapce lepšie rozmiestňujú a kry sú menej zahustené. Bývajú to vrcholové tvary krov s rezom na kratšie ťažne alebo poloťažne s prísnym dodržovaním redukcie potencionálnej úrody už pri reze. Volíme zaťaženie 6 až maximálne 8 plodonosných očiek na m2. Preťaženie krov úrodou má za následok horšiu kvalitu hrozna a nižšiu trhovú produkciu. Stopka strapcov Onyxu je kratšia, a preto pôsobia dojmom, akoby boli na ťažňoch natlačené.

 

Úroda a kvalita

Úrody hrozna sú vysoké, v kamenisto-hlinitých pôdach sa pohybujú okolo 12 t.ha-1, v hlbších sprašových pôdach oveľa viac - 16-21 t.ha-1. Hrozna tržnej produkcie býva 86 %r. Cukornatosť hrozna (muštu) v konzumnej zrelosti je 13-15,5 kg.hl-1 pri obsahu kyselín 6,5-7,7 g.l-1. V dobe zrelosti je hrozno tmavofialové až tmavomodré, pri preťažení úrodou je farba hrozna svetlofialová, menej atraktívna. Naviac stráca hrozno aj na harmónii chuti, ktorá je v normálnom dobre vyzretom stave príjemná, sladká, jemne muškátová.

 

Škodlivé činitele

Onyx nie je odrodou mimoriadne náchylnou na mrazy. Pučí v strednom období a mohla by pri skoršom nástupe jarných mrazíkov ich pôsobeniu uniknúť. Aj v mrazových laboratórnych skúškach pri nízkych zimných teplotách vychádza táto odroda ako relatívne odolná. Pri nepretržitom poklese mrazových teplôt až na -25oC vypučalo ešte 65,5 % očiek a pri predchádzajúcom nástupe teplej vlny bolo živých púčikov pri -16oC ešte 69 %, pri -19oC však už iba 24,7 %.

Pri normálnej preventívnej ochrane proti peronospóre a múčnatke infekciám týchto hubovitých chorôb odoláva, nie je mimoriadne náchylná. Nebezpečnejšia môže byť pri nepriaznivom počasí v dobe dozrievania botrytída a to vzhľadom na husté strapce, v ktorých bobule menej odolávajú vzniklej infekcii ako v strapcoch riedkych, v ktorých sa bobule vzájomným dotykom neinfikujú. Faktor zahustenia porastov listami spolu s hustotou strapcov teda napomáhajú šíreniu sivej pliesne. Vyžaduje to aj zvýšenú agrotechnickú opateru pri zelených operáciách, ako dôsledné vylamovanie zbytočných letorastov, prerieďovanie listovej plochy v zóne strapcov ako aj prerieďovanie strapcov tak, aby na 1 letoraste bol 1 strapec. Vzhľadu i kvalite hrozna tieto práce prospievajú.

Suché polohy a pôdy Onyxu nesvedčia, oslabujú jeho rastovú vitalitu ako aj kvalitu hrozna.

 

Hospodárska využiteľnosť

Onyx aj napriek vysokej úrodnosti, ktorá je predpokladom výrobného pestovania ostane prevažne odrodou malovýrobnou - záhradkárskou. Príčinou sú najmä husté strapce, ktoré pri infekcii botrytídou strácajú trhovú hodnotu. No pre výrobu v malom ide o atraktívnu tmavú odrodu veľmi harmonickej chuti, ktorá dobou dozrievania predlžuje konzumáciu čerstvého hrozna až do októbra. Jej degustačné hodnotenie je pomerne vysoké - získava v komisionálnom hodnotení 8,1 bodu.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk