VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Milia:

 

Pôvodrozšírenie

Miliu vyšľachtili vo Výskumnej stanici vinohradníckejvinárskejŠenkviciach. Na jej tvorbe sa podieľali NOVÁK, I., BOBEKOVÁ, V. a MATOCHOVÁ, M. Kríženie medzi materskou odrodou Müller-Thurgau a otcovskou odrodou Tramín červený vykonali v roku 1973. V populácii semenáčov tohto kríženia vynikol jedinec číslo 65/4, ktorý bol rozmnožený a skúšanýklonovej populáciirokoch 1995 – 2000 v ŠOS na troch stanovištiach (Bratislava, Dolné Plachtince, Strekov). Po úspešnom ukončení ŠOS bola odroda v roku 2002 zapísaná do LRO. Od roku 2004 je právne chránená.

 

Fenologická charakteristika

J e to stredne skorá odroda, ktorá na jar stredne skoro pučí, skoro tiež kvitne a hrozno mäkneprvej dekáde augusta. Hrozno sa podľa ročníkov zberá od 15. septembra do 5. októbra, vo väčšine rokov však do konca septembra.

 

Poloha a pôda

Milia sa osvedčilaštrkovito-hlinitých pôdach, v svahových polohách, ale aj v sprašových, výživných pôdach. V polohách južných svahov poskytuje vysokú cukornatosť, ale relatívne nízky obsah kyselín.

 

Rez a vedenie

Milia je vhodná na tvarovanie na vysokom i na strednom vedení. Je to odroda určená predovšetkým na vysokú produkciu cukrov na výrobu akostných vín s prívlastkom. Znamená to, že ju nepreťažujeme úrodou hroznarežeme ju na 6 – 8 plodonosných očiek na m2 pôdy. Na oboch spôsoboch vedenia volíme kratšie ťažne so záložnými čapíkmi.

Pri preťažení v suchých obdobiach reaguje Milia fyziologickým nedostatkom vody a slabším vyzrievaním dreva.

 

Úroda a kvalita

šľachtiteľských pokusoch poskytla v šesťročnom priemere úrody hrozna 14,25 t.ha-1, pri cukornatosti muštu 23 kg.hl-1 a obsahu kyselín 7,1 g.l-1. Výsledky zo ŠOS z troch pracovískpočas troch rokov (1998 – 2000) uvádzametabuľke 6.14. Z údajov vyplýva, že Milia je odroda s vysokou potencionálnou rodivosťou pri produkcii vysokého obsahu cukru. Obsah kyselín je nižší a je mu potrebné podriadiť zber hrozna. Vo vysokej frekvencii rokov je Milia spôsobilá na produkciu akostných vín s prívlastkom. Vína plné, aromatické a charakter arómy sa pohybuje medzi Tramínom červeným a Müller-Thurgau, s väčším dôrazom na túto odrodu.

 

Škodlivé činitele

Škodlivé pôsobenie zimných mrazov sa zatiaľ neprejavilo, javí sa však, že jej tolerancia je vyššia, ako pri odrode Müller-Thurgau. Jarné mrazíky zatiaľ škodlivosť neprejavili. Na definitívne vyhodnotenie týchto stresov je potrebných ešte viac skúseností.

doterajších poznatkov však vyplynulo, že Milia nemá rada stresy spôsobené suchom.

Pri preventívnej ochrane je jej odolnosť proti peronospóremúčnatke podobná ako pri Müller-Thurgau, proti botrytíde je azdaniečo vyššia. Nepriaznivé poveternostné podmienky pri kvitnutí môžu spôsobiť väčšie spŕchanie kvietkovstrapcov.

 

Hospodárska využiteľnosť

Vysokou potencionálnou tvorbou cukrovrelatívnou skorosťou dozrievania hrozna sa Milia javí ako odroda vhodná pre okrajové vinohradnícke oblasti. V nich bude dosahovať aj vyšší obsah kyselín, taký dôležitý pri technologickom spracovaní hrozna. Vysoká cukornatosť muštov v častých ročníkových frekvenciách ju však radí aj v hlavných vinohradníckych oblastiach medzi skupinu odrôd vhodných na výrobu vín vysokej kvality. Odrôd spôsobilých na takéto vína v sortimente veľa nemáme a mali by sme preveriť aj technologické postupy ich výroby a stability.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk