VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Rhea (Jupiter):

 

Pôvod a rozšírenie

Jupiter vznikol v roku 1969 na VÚVV Bratislava, keď POSPÍŠILOVÁ, D. skrížila odrody Ceaus roz x Chibrid bezsemen V-6 (bulharská nová bezsemenná odroda). Už v semenáčovej škôlke vynikli dva elitné typy, najmä však č. 21/8, ktorý sa vedie pod šľachtiteľským označením CRxCHIB 21/8. Je to stenospermokarpicky bezsemenný typ stolovej odrody. Pre dobré výsledky v klonových skúškach na PD Strekov (Korpás, O.) bol Jupiter prihlásený do ŠOS ÚKSÚP. Od roku 2004 je právne chránený.

 

Hospodárska využiteľnosť

Jupiter na jar pučí neskoro, a preto uniká jarným mrazom, hrozno zamäkáva koncom augusta a dozrieva koncom septembra. Zatiaľ sa nepozorovala ani mimoriadna náchylnosť k zimným mrazom. Patrí do teplých rajónov i polôh a obľubuje hlboké, teplé, výživné pôdy. Úrodnosť sa pohybuje od 10-14 t.ha-1, obsah cukrov v mušte je v medziach 12-14 kg.hl-1 a kyselín okolo 7,5 g.l-1. Hrozno má vysokú trhovú hodnotu - 93 % úrody spĺňa parametre predaja. Pri prezretí však bobule ľahko opadávajú a pri nepriaznivom počasí praská šupka pri stopôčke. Mimoriadnu citlivosť nevykazuje ani k niektorej zo závažných hubovitých chorôb viniča. Odroda je vhodná aj na pestovanie v skleníkových podmienkach. Je to predovšetkým odroda pre malovýrobcov, cení sa najmä pre krásny vzhľad, veľkoplodosť a bezsemennosť.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk