VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Julski biser:

 

julski_biser.JPGPôvod a rozšírenie

Táto relatívne nová odroda vznikla v Bulharsku, vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Plevene krížením odrôd Bolgar x Hybrid III-2. Hybrid III-2 je krížencom Čabianskej perly x Čiljaki rozovyj. Julski biser je teda trojitým hybridom.

Rozšíril sa v niektorých oblastiach Bulharska a v okolitých štátoch. K nám bol introdukovaný do sortimentu VÚVV Bratislava v roku 1962, kde sme ho v zbierke odrôd sledovali. Na základe dobrých výsledkov sme ho prihlásili do ŠOS ÚKSÚP-u a od roku 1972 je registrovaná. Aj napriek dobrým skúsenostiam sa veľmi nerozšíril, pravdepodobne preto, že iné novšie odrody ho prevyšujú v úrodnosti.

 

Fenologická charakteristika

Je to odroda s kratším vegetačným obdobím. Hrozno dozrieva koncom augusta. Na jar pučí neskoršie, ale skoro začína kvitnúť a aj proces dozrievania prebieha rýchlo.

 

Poloha a pôda

Julski biser patrí do polôh, v ktorých možno uplatniť veľké tvary krov, teda mierne svahy s hlbšími vlhkými hlinitopiesočnatými pôdami. Výsušné polohy a pôdy mu nevyhovujú, znižuje sa v nich vitalita i rodivosť.

 

Rez a vedenie

V dobrých teplých hlbokých pôdach môžeme využiť rastový potenciál odrody a kry tvarujeme na vysokom vedení do kordónov tvaru T alebo Y, na ktorých sa môžu strapce vyvíjať voľne v priestore, alebo aj ako vrcholové tvary. Režeme ju na dlhšie ťažne so zaťažením 7-9 plodonosných pukov na 1 m2 pôdy.

 

Úroda a kvalita

Výška úrody závisí od pestovateľského prostredia. Vo vyhovujúcich podmienkach možno rátať s pravidelnou úrodnosťou 8-10 t.ha-1, pri závlahe podstatne viac.

Hrozno je vzhľadné, má rovnomerne rozložené veľké žlté bobule pravidelnej veľkosti príjemnej chuti. Cukornatosť muštu sa pohybuje okolo 16 kg.hl-1 s obsahom kyselín okolo 6 g.l-1. Hrozno dozreje v krátkom časovom intervale, treba ho zavčasu obrať, aj keď na kroch vydrží i dlhšie. Prezreté hrozno však stráca na kvalite chuti.

 

Škodlivé činitele

Julski biser uniká jarným mrazom tým, že neskoršie pučí. Nie je ani vyložene náchylnou odrodou na zimné mrazy. Viac mu škodia suché polohy a dlhotrvajúce suché počasie. V takýchto situáciách vďačne reaguje na závlahu.

Z hubovitých chorôb pri bežnej preventívnej ochrane nie je mimoriadne náchylný ani na peronospóru ani na múčnatku, pričom na múčnatku je citlivejší. Pleseň sivá poškodzuje hrozno iba pri predchádzajúcom poškodení osami alebo vtákmi, ktoré je tiež iba výnimočné.

 

Hospodárska využiteľnosť

Je to veľmi skoro dozrievajúca odroda, vhodná na transport. Treba ju prednostne rajonizovať do teplých rajónov a hlbokých vinohradníckych pôd, a to aj napriek jej skorosti dozrievania. Nedostatok tepla silne ovplyvňuje je úrodnosť. V pretrvávajúcom suchom počasí je vďačná na závlahu. Jej životnosť vo výsadbách po rokoch upadá.

Hrozno nenechávame na kroch prezrieť, aby sa jeho vysoká trhová hodnota udržala. Pri prezretí rýchlo odbúrava kyseliny a stráca harmonickú chuť.

Julski biser sa u nás príliš nerozšíril a aj naďalej zostane prevažne odrodou drobných pestovateľov.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk