VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Hetera:

 

Pôvodrozšírenie

Odroda vznikla vo VÚVV v Bratislave, keď v roku 1965 POSPÍŠILOVÁ, D. skrížila inzuchtný semenáč Tramínu červeného 76/10 s inzuchtným semenáčom Veltlínskeho červeno-bieleho 73/6. Z tejto populácie kríženia vynikol typ H TČ x VČB 4/13, ktorý vykazoval vysoký heterózny efekt a zaslúžil si pomenovanie Hetera. Zatiaľ sa pestuje na pokusných parcelách. O jej preskúšanie v praxi sa zaslúžil KORPÁS, O. Je prihlásená do ŠOS ÚKSÚP a od roku 2004 je právne chránená.

 

Hospodárska využiteľnosť

Heteradobrú silu rastu. Je veľmi rodivá, dosahuje úrody hrozna 16 – 19 t.ha-1, pri schopnosti hromadiť cukry v mušterozpätí 25 – 29 kg.hl-1, pri obsahu kyselín 8 – 9 g.l-1. Patrí do teplých oblastí a hlbokých pôd. Jarným mrazom odoláva a je stredne citlivá na zimné mrazy. Podobne je stredne odolná voči stresom spôsobeným suchom. Z chorôb je náchylnejšia na peronospóru ako na múčnatku, dobre odoláva botrytíde. Vyžaduje však dôsledné vykonávanie zelených prác, prípadne presvetľovaniezóne strapcov.

Pri uvedenej cukornatosti muštu vína vynikajúcimi bobuľovými výbermi. Pri priemernej cukornatosti muštu 22 kg.hl-1 poskytuje vína hrubšie, preto sa netreba so zberom hrozna ponáhľať. Hetera je nevšedná pre vysokú úrodnosť, pri súčasne vysokom obsahu cukrov v hrozne.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk