VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Frankovka modrá:

 

frankovka_modra.JPGPôvod a rozšírenie

Genetický pôvod Frankovky, obdobne ako mnohých starých odrôd, stále nie je objasnený, hoci moderné identifikačné metódy založené na analýze DNA naznačujú, že jednou z rodičovských odrôd Frankovky je Heunisch. Vieme iba, že jej pestovateľský pôvod sa datuje do 18. storočia a pripisuje sa nemeckému franckému vinohradníctvu. Iný názor je, že pochádza z Dolného Rakúska, kde sa pestuje pod názvom Blaufränkisch. Podľa synonyma Limberger sa udáva, že je pomenovaná podľa chorvátskeho mesta Lemberg, a teda že aj pochádza z Chorvátska. Uvádza sa však aj to, že ju rozmnožil škôlkar Limberger a po ňom bola aj pomenovaná. V roku 1870 sa doviezla aj do Alsasska - za nemeckej okupácie tohto územia - kde ju spropagoval škôlkar Leroux, ktorého meno sa stalo ďalším synonymom Frankovky vo Francúzsku. No medzinárodná ampelografická komisia v Colmare odrode prisúdila hlavný názov Blaufränkisch (Frankovka modrá). Vo Francúzsku a v Nemecku sa však táto odroda pestuje iba v menšom rozsahu, v SRN najmä vo Würtembersku pod názvom Limberger. Z histórie tejto odrody sa uvádza, že za vlády Karola Veľkého sa všetky vinice museli roztriediť podľa kvality odrôd. Kvalitné odrody boli označené ako "fränkisch" a menej kvalitné ako "hunnisch". Frankovka je typická stredoeurópska odroda, rozšírená v Rakúskom Burgenlande, dolnorakúskom Prallenkirchen, v Maďarsku v okolí Soporne a Egeru pod názvom Kékfrankos, v Slovinsku, Chorvátsku a čiastočne aj v Srbsku a v nemeckom Würtembersku. Pestuje sa v mnohých lokalitách aj na Morave a bývala tu najpestovanejšou odrodou, kým ju nezačali vytláčať Modrý portugal a Svätovavrinecké, ktoré majú kratšiu vegetačnú dobu. Jej zastúpenie v sortimente Moravy je 4-5 % z celkovej plochy viníc s tendenciou mierneho vzostupu. Nájdeme ju zastúpenú najmä v oblasti veľkopavlovickej, bzeneckej, strážnickej a v Podluží. U nás patrí Frankovka ku štandardnému sortimentu pre výrobu červených vín a niektoré rajóny majú dávnu tradíciu jej pestovania. Historicky preslávená je napr. račianska Frankovka. V roku 1767 dostali Račania na Frankovku dispozičné právo od cisárovnej Márie Terézie a víno z nej sa predkladalo ako privilegovaný nápoj na hostinách kráľovského dvora. Ďalším tradičným rajónom na Slovensku je Skalica. Tradičný "Skalický rubín" bolo značkové víno z Frankovky, Svätovavrineckého a Modrého portugalu s hlavným podielom Frankovky. Známa je aj Frankovka na Levicku a Modrokamensku. Frankovka je na Slovensku najpestovanejšou odrodou na výrobu červených vín, zaberá v súčasnosti plochu 1176 ha, čo je 7,78 % z celkovej plochy vinohradov. Bola zaregistrovaná v roku 1941.

 

Fenologická charakteristika

V porovnaní s inými odrodami pučí, kvitne a zamäkáva v strednom období, avšak dozrieva a oberá sa až medzi poslednými odrodami. Zvyčajne je to v 2. dekáde októbra. Je asi o 10 dní neskoršia ako Modrý portugal.

 

Poloha a pôda

Vzhľadom na dlhé vegetačné obdobie treba Frankovku vysádzať v teplých regiónoch, najlepšie na miernych svahoch a do ľahších piesočnato-hlinitých pôd. V takýchto polohách je záruka vysokej kvality vín. Vyhovujú jej však aj rovinaté polohy v štrkovitých pôdach s potrebnou výživou. Dobrá odolnosť proti zimným mrazom ju umožňujú pestovať aj v rovinných štrkopieskoch. Príliš žírne (alkalické, vápenaté) a ťažké pôdy jej nevyhovujú. Bývajú zamokrené, čo Frankovke nevyhovuje. Dochádza v nich aj k silnejšiemu rastu, čo vytvára mikroklímu šírenia hubovitých chorôb. Frankovka skôr znáša dlhšie trvajúce suchá.

 

Rez a vedenie

Mohutný rast tejto odrody určuje aj vhodné vedenie a spôsob rezu. Je to typická odroda pre veľké tvary krov do širších sponov. Rez na 7-9 plodonosných očiek na m2 pôdy volíme preto, aby sme menším zaťažením a krátkym rezom neprovokovali ešte silnejší rast letorastov. Ich rozloženie po celej dĺžke kordónu dosiahneme rezom na ťažne. Plodonosné drevo režeme najčastejšie na 2-3 ťažne, alebo na kordóne s rezom na strelky a čapíky. Ťažne sa pri vyväzovaní ľahko lámu. Situovanie radov pri záclonovom vedení je treba zvážiť podľa smeru prevládajúcich vetrov, aby nedochádzalo k vylamovaniu bujne rastúcich letorastov. Vo veterných polohách sú vhodnejšie kordónové spôsoby vedenia, v ktorých sú letorasty fixované medzi drôtmi.

 

Úroda a kvalita

Frankovka je spoľahlivá odroda v rodivosti, najmä keď sa vyšľachtením klonov podarilo preklenúť jej sklon k spŕchavosti. Klony, ktoré sa u nás vyšľachtili, dosahujú úrody okolo 11 t.ha-1 hrozna pri cukornatosti 16-18 kg.hl-1 muštu a 8-10 g.l-1 kyselín. Hrozno je možné ponechať na kroch až po úplné dozretie (nehnije) a vtedy, najmä pri priaznivom jesennom počasí, môžeme očakávať aj vyššiu cukornatosť. Frankovka poskytuje vína, ktorým nechýba špecifický odrodový charakter. Predpokladom je minimálny obsah cukru 17 kg.hl-1 muštu. Červená, dosť intenzívna farba vín má modravý odtieň. Vína sú bohaté na polyfenoly - triesloviny a antokyány, vyžadujú však fľašovú zrelosť a nemali by sa dávať do obehu ako vína mladé, ktoré nebývajú harmonicky zladené. Špičkové vína pochádzajú z dobrých ročníkov a tradičných dobrých polôh a sú svojím charakterom nenahraditeľné. Patria k najlepším z nášho tradičného sortimentu.

 

Škodlivé činitele

Na zabránenie infekcie peronospórou a múčnatkou treba dôslednú preventívnu ochranu a agrotechniku, lebo v dôsledku silného rastu Frankovky môže dochádzať k prehusteniu porastov a k previsu letorastov (vytváranie zvonov), čo spôsobuje priaznivú mikroklímu pre infekcie hubovitými chorobami. Náchylná je najmä na múčnatku. Menšia obava je z infekcie strapcov sivou plesňou, a preto sa môže hrozno bez obavy oberať ako posledné. Občas sa však vyskytne vädnutie strapiny.

Frankovka nie je náchylná na škody z jarných mrazov v dôsledku jej neskoršieho pučania. Záleží pravda na tom, kedy sa mrazíky dostavia. Zimným mrazom odoláva priemerne a to v závislosti od vyzrievania dreva a výšky úrody hrozna. Dosť dobre znáša aj dlhotrvajúce suché obdobia počas vegetácie. Rovnako znáša aj vyšší obsah Ca v pôdach, patrí medzi odolné odrody voči chloróze.

Pri mimoriadne zlom priebehu kvitnutia (chladné daždivé počasie), možno rátať aj so znížením úrody v dôsledku prepŕchnutia strapcov. Klony však toto riziko maximálne zredukovali.

 

Hospodárska využiteľnosť

Frankovka je vynikajúca odroda na výrobu červených vín, ktoré v našom stredoeurópskom regióne patria medzi najkvalitnejšie. Má špecifický odrodový charakter, ktorý je v konkurencii najmä so zahraničnými a všadeprítomnými vínami typu "kabernet" nedoceniteľný. Kvalitné červené vína vynikajúce určitým špecifickým buketom budú v konkurencii konzumentmi iste vyhľadávané.

Jej pestovanie a rozširovanie v regiónoch a lokalitách, kde má svoju tradíciu (Rača, Levice) je plne opodstatnené a pri súčasnom trende rozširovania plôch odrôd na výrobu červených vín je aj žiaduce, aby vznikali najmä v najteplejších rajónoch nášho vinohradníctva jej nové výsadby (Novozámocko, Levicko). V oblastiach s nižšou teplotnou kapacitou sa doporučuje kry tvarovať na stredných tvaroch krov - aj pre zvýšenie kvality hrozna.

Bude zaujímavé vyskúšať Frankovku aj pre výrobu barikových vín. Odroda má pre takúto výrobu predpoklady v dostatočnom obsahu polyfenolov v hrozne.

Nezabudnime ani na tradičnú značku "Skalický rubín", zmesné víno Frankovky, Svätovavrineckého a Modrého portugalu. Práve pre skalický rajón je táto zmes vhodná, lebo skoršie dozrievajúce Svätovavrinecké a najmä Modrý portugal zmesné víno zjemňujú.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk