VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Diamant:

 

diamant.JPGPôvod a rozšírenie

Diamant vznikol z kríženia bulharskej odrody Julski biser s maďarskou Pannónia kincse na VÚVV Bratislava (Pospíšilová D.) v roku 1970. Jeho vhodnosť pre veľkovýrobné pestovanie sa preskúšal v PD Strekov (Korpás O.). Z tohto kríženia sme vybrali 5 odrodových typov, z ktorých 3 boli, ako pozitívne hodnotené v štátnych odrodových pokusoch, uznané. Sú to Diamant (13/22), Dora (13/12) a Rubanka (13/37). Diamant je našou zatiaľ najrozširovanejšou novovyšľachtenou odrodou. Pestuje sa na ploche 23,41 ha čo je z celkovej plochy vinohradov 0,155 %. Zaregistrovaná bola v roku 1997. Od roku 1992 je právne chránená. V zahraničí bola registrovaná aj v ČR v roku 1998. Skúšala sa a popisuje sa aj v Poľsku , kde sa považuje za vhodnejšiu odrodu ako Pannónia kincse a to v podmienkach pestovania pod fóliou alebo v skleníkoch.

 

Fenologická charakteristika

Na jar pučí neskoršie, rozkvitá v strednom období a bobule začínajú zamäkávať koncom júla. Hrozno dozrieva koncom augusta, asi 10 dní po Dore.

 

Poloha a pôda

V prvotriednych polohách a v kyprých, živinami bohatých pôdach môže byť Diamant hlavnou stolovou odrodou nášho vinohradníctva. Treba sa vyhýbať polohám nížinným, volíme najmä mierne, teplé, južne exponované svahy. Výsušné pôdy bez možnosti závlahy sú nevhodné.

 

Rez a vedenie

Ako väčšine veľkoplodých stolových odrôd vyhovujú aj Diamantu veľké tvary krov v širších sponoch. Aj pre jeho dostatočnú rastovú silu. Vhodné sú také spôsoby vedenia, ktoré umožňujú strapcom voľne visieť v priestore, ako pergolovité tvary, záclona a pod. Rezom treba usmerniť nadmernú plodnosť odrody. Vhodné sú poloťažne so 4-6 plodonosnými očkami na m2.

 

Úroda a kvalita

Diamant je mimoriadne úrodná stolová odroda, ktorá poskytuje potenciálne 18-25 t.ha-1. Pre zvýšenie trhovej produkcie sa doporučujú úrody 16-20 t.ha-1. Produkcia určená na predaj je vysoká - až 95 %. Obsah cukrov v mušte býva v medziach 14,5-16,5 kg.hl-1 pri obsahu kyselín 5,5-7,5 g.l-1. Bobule sú v strapci rovnomerne nasadené, sú dosť vyrovnané vo veľkosti, strapce nebývajú spŕchnuté, čo všetko prispieva k veľmi dobrému vzhľadu hrozna, ktoré je spôsobilé aj na transport a skladovanie.

 

Škodlivé činitele

Jarné mrazíky nemusia Diamant poškodiť vzhľadom na jeho neskoršie pučanie. Zimné mrazy pri postupnom znižovaní teplôt a ich nepretržitom trvaní ho výrazne nepoškodzujú a krátkodobo vydrží aj -18oC. Ak sa však dostavia po vlne oteplenia, je poškodenie zimných očiek veľké.

Výsušné polohy a dlhotrvajúce sucho bez možnosti závlahy znižujú trhovú hodnotu hrozna. Bobuľky nenarastú na potrebnú veľkosť a hrozno môže pôsobiť uvädnuto.

Z hubovitých chorôb je to najmä peronospóra a múčnatka, proti ktorým je treba kry dôsledne preventívne ochraňovať. Na botrytídu nie je náchylný. Proti živočíšnym škodcom sa postreky vykonávajú v súlade s normou.

 

Hospodárska využiteľnosť

Diamant je typickou veľkovýrobnou odrodou stolového hrozna. V našich najteplejších oblastiach je táto produkcia možná i rentabilná. Relatívna skorosť dozrievania, vysoké úrody hrozna atraktívneho vzhľadu, vysoký podiel predajného hrozna pri základnej agrotechnike, sú prednosti tejto odrody. Naviac pri degustáciách dosahuje vysoké ocenenie - bodovo vyjadrené 8,3 bodmi z 10 bodového systému hodnotenia.

Diamant umožňuje preberanie hrozna v poraste pri postupnom dozrievaní. Jeho konzumná zrelosť je rozložená na dlhšie obdobie a netreba ho v krátkom termíne naraz obrať, čo je z hľadiska organizácie zberových prác a predaja dôležité. Jeho cennou vlastnosťou je znášanlivosť transportu bez ujmy na vzhľade a kvalite hrozna.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk