VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Ametyst:

 

ametyst.JPGPôvod a rozšírenie

Táto odroda vznikla v roku 1970 vo VÚVV Bratislava krížením bulharskej odrody Aptiš aga s kalifornskou odrodou Cardinal (Pospíšilová D.) a pestovateľsky bola odskúšaná na PD Strekov (Korpás O.). Z tohto kríženia sa získalo 16 odrodových typov, z ktorých sú 2 zaregistrované: Ametyst a Negra. Ametyst má šľachtiteľské číslo 6/4. Zaregistrovaný bol v roku 2002. Od roku 1996 je právne chránený. Jeho rozšírenie je zatiaľ minimálne, pestuje sa v malom množstve v záhradkách.

 

Fenologická charakteristika

Ametyst pučí stredne neskoro a rovnako aj začína kvitnúť. Zamäkávanie bobúľ je dosť skoré, asi 10 dní po najskorších odrodách. Zber hrozna sa posúva najčastejšie do druhej dekády septembra.

 

Poloha a pôda

Patrí iba do najteplejších vinohradníckych rajónov a dobrých polôh. Treba sa vyhýbať mrazovým polohám. Vyžaduje teplé, hlboké, výživné a vododržné pôdy, prípadne závlahu.

 

Rez a vedenie

Vzhľadom na rastovú silu a veľké strapce mu vyhovuje vysoké vedenie, a to takého tvaru, ktorý umožňuje prístup slnka k strapcom. Najčastejšie sú to modifikácie Moserovho vedenia s rezom na stredne dlhé ťažne, alebo strelky. Odporúča sa aj odstraňovanie niekoľkých listov v zóne strapcov. V rokoch s vysokou intenzitou slnečného svitu však môže dochádzať aj k úpalom na hrozne. Rezom treba usmerniť vysokú dispozíciu rodivosti, aby sa dosiahla vysoká trhová produkcia. Režeme ho na 4-6 plodonosných očiek na m2.

 

Úroda a kvalita

Ametyst je veľmi úrodný, schopný dosahovať 16-25 t.ha-1, čo je v priemere 1,95 kg na m2. Trhové množstvo hrozna býva okolo 85 %, pri nižšej násade i viac. Cukornatosť muštov sa pohybuje v medziach 14-15,5 kg.hl-1 muštu pri obsahu kyselín 6-7 g.l-1.

 

Škodlivé činitele

Z hubovitých chorôb Ametyst vyžaduje dôslednejšiu ochranu najmä proti múčnatke. Je potrebné kry ošetriť aj po zbere hrozna, aby nedošlo k neskorým infekciám múčnatky, ktorá sťažuje vyzrievanie dreva, čo má vplyv na odolnosť proti zimným mrazom.

Jarným mrazom zvyčajne uniká neskorším vypučaním očiek. Riedke drevo však nie je mimoriadne odolné proti zimným mrazom a to najmä v prípadoch, že sa mrazy vyskytnú po prechodnom oteplení vo fáze vegetačného kľudu. Vtedy očká zmrznú už pri -10oC. Ak je proces prezimovania plynulý, mal by Ametyst vydržať krátkodobý mráz do -20oC.

 

Hospodárska využiteľnosť

V ideálnych pestovateľských podmienkach, do ktorých táto odroda patrí, sa môže považovať za veľkovýrobný typ, ktorý najmä v dôsledku vysokej produkcie hrozna vie zabezpečiť rentabilitu jej pestovania. Bobule prakticky nepraskajú, čím sa ich trhová hodnota zvyšuje. Je aj vhodná pre transport. Pri degustáciách dosahuje pri 10 bodovom hodnotení 7,8 - 8,4 bodu. Svojou dobou konzumnej zrelosti vhodne vypĺňa medzeru medzi skorým a neskorým stolovým hroznom.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk