VITIS SELECT, spol. s r.o.

prevádzka: Javorová 51, 917 05 Trnava – Modranka, SR

mobil: 0903 202 869, e-mail: vitisselect@zoznam.sk

 

Alibernet:

 

alibernet.JPGPôvod a rozšírenie

Vznikol v roku 1950 krížením odrôd Alicante Bouchet x Cabernet Sauvignon v Ukrajinskom vedecko-výskumnom ústave vinohradníctva a vinárstva v Odese. Ako zaujímavý kríženec bol dovezený na VŠZ - Záhradnícku fakultu do Lednice na Morave a po overení dobrých hospodárskych vlastností bol v roku 1965 prihlásený moravskej odrodovej skúšobni ÚKSÚP-u do odrodových skúšok. Na základe pozitívnych výsledkov bol v roku 1975 zaregistrovaný. Názov Alibernet sa vytvoril zlúčením častí názvov dvoch rodičovských odrôd. Alibernet sa vo veľkom zatiaľ nerozšíril, aj keď vína z neho sú veľmi pozitívne hodnotené najmä pre svoju farebnú intenzitu. Pôvodne bol doporučovaný iba ako farbiarka. V menšom rozsahu sa pestuje v teplejších vinohradníckych polohách na Slovensku a na južnej Morave. Aj v republikách bývalého ZSSR sa pestuje iba v malých výsadbách pod názvom Odesskij čornyj. Je však isté, že v našom sortimente odrôd pre výrobu červených vín bude figurovať aj v budúcnosti, prinajmenej ako odroda doplnková, a iste vo väčšom rozsahu ako doteraz, keď zaberá 0,63 % z celkovej plochy vinohradov.

 

Fenologická charakteristika

Alibernet má približne tak dlhé vegetačné obdobie ako Frankovka. Na jar pučí neskôr, neskôr aj začína kvitnúť a zamäkávať a aj o niečo neskôr dozrieva, podľa ročníkov v 1.-3. dekáde októbra.

 

Poloha a pôda

Vzhľadom na nízku schopnosť koncentrácie cukrov by sa mala vysádzať do dobrých vinohradníckych polôh, ktoré by vyrovnávali disharmóniu obsahu cukrov a kyselín v muštoch. Neznáša výsušné pôdy a aj vzhľadom na vysokú rodivosť vyžaduje pôdy skôr hlbšie, výživné, ale teplé. Pri bujnom raste sa však môže podporiť spŕchavosť strapcov.

 

Rez a vedenie

Z hľadiska intenzívneho rastu krov vyhovuje Alibernetu viac vysoké vedenie, no pri stredných spôsoboch sa zasa dosahuje lepšia kvalita hrozna. Je to veľmi úrodná odroda, a preto je potrebné rezom plodnosť regulovať, aby sa dosiahla lepšia akosť. Režeme ju na stredne dlhé ťažne pri zaťažení 7-8 pukov na m2.

 

Úroda a kvalita

Úrodnosť Alibernetu je vysoká a pravidelná, v priemere 10-13 t.ha-1. Pri vyšších úrodách hrozna sa cukornatosť muštov pohybuje okolo 15 kg.hl-1, pri regulovanej úrodnosti 17 kg.hl-1. Obsah kyselín muštov býva vyšší, nezriedka dosahuje 14 g.l-1, no v priemere je to 9-13 g.l-1. Kvalitu hrozna ovplyvňujeme rôznymi agrotechnickými zásahmi, ako nižším zaťažením krov pri hustejšom spone, redukciou strapcov vo vegetačnom období a pod. Kladom tejto odrody z hľadiska technologického spracovania hrozna je sýta tmavočervená farba muštov. Farbivo nie je obsiahnuté iba v šupkách hrozna, ale aj v dužine (farbiarka). Naviac má mušt i vína výraznú kabernetovú príchuť, ktorá je všeobecne oceňovaná a žiadaná.

 

Škodlivé činitele

Odolnosť voči hlavným hubovitým chorobám viniča je rozdielna. Málo odoláva peronospóre, trocha viac múčnatke (aj viac ako Frankovka modrá) a pleseň sivá ju prakticky nepoškodzuje. Je to jednak v dôsledku pevnosti šupky bobúľ, ale najmä riedkymi strapcami, v ktorých nedochádza k infekcii botrytídou tesným dotykom bobúľ. Dobrá je aj odolnosť voči červenej spále.

Pri nepriaznivom, studenom a daždivom počasí v priebehu kvitnutia dochádza k väčšiemu spŕchaniu strapcov.

Jarné mrazy ju nepostihujú, najmä vtedy, ak prichádzajú zavčasu, lebo puky o niečo neskoršie vypučia. Ak však už vegetácia pokročila, je ich pôsobenie rovnaké ako pri skoro pučiacich odrodách. Zimným mrazom, podľa doterajších skúseností odoláva dobre.

Neznáša dlhotrvajúce suché obdobia, po suchých zimách puky odumierajú.

 

Hospodárska využiteľnosť

Táto odroda je z hľadiska súčasného celosvetového trendu vyššej konzumácie červených vín zaujímavá aj pre naše vinohradníctvo. Každopádne je obohatením palety odrôd, ktoré pre produkciu červených vín máme. Treba však vedieť, že jej potenciál kvality hrozna nie je vysoký, a preto je treba ju rajonizovať iba do teplých rajónov a polôh, v ktorých sa môže docieliť vyššia cukornatosť hrozna. Doterajšie skúsenosti s touto odrodou aj v pivničnom hospodárstve sú veľmi dobré. Vína sú sýto červené s kabernetovou príchuťou a v degustáciách vysoko oceňované. V pivnici môže byť veľmi osožná najmä v slabších ročníkoch s nedostačujúcou farbou pre vína typu kabernetov, lebo ako farbiarka môže tieto vína farebne vylepšiť bez toho, aby negatívne ovplyvnila ich chuť. Na základe pozitívnych vlastností je teda reálny predpoklad zachovania Alibernetu v našom sortimente registrovaných odrôd, ba aj jeho mierneho plošného rozšírenia.

 

 

T: 0903 202 869 A: Javorová 51, 917 05 Trnava - Modranka E: vitisselect@zoznam.sk